Werkwijze

Na een intakegesprek met ouder en leerling, maakt de leerling direct kennis met zijn vaste begeleider. Samen starten zij met het maken van een eerste planning en inventariseren zij de knelpunten. Gedurende de eerste weken stelt Nassau Huiswerkbegeleiding een persoonlijk begeleidingsplan op om de leerling zo resultaatgericht mogelijk te begeleiden. Dit plan groeit met de leerling mee.

Elke middag heeft een vaste structuur: kort gesprek met de begeleider, bijschaven van de planning, huiswerk maken en leren, overhoren van het leerwerk voor proefwerken en schriftelijke overhoringen, werken aan de vakken die extra aandacht vragen, afronding.

Nassau Huiswerkbegeleiding houdt de cijfers van de leerling nauwkeurig in de gaten. Mocht om wat voor reden dan ook het gewenste resultaat uitblijven, zal Nassau Huiswerkbegeleiding in overleg en samenwerking met ouder en leerling alles op alles stellen om het doel te bereiken.

Voor het beste resultaat maken leerlingen minimaal twee en maximaal vier middagen per week hun huiswerk bij Nassau Huiswerkbegeleiding.