Huiswerkbegeleiding

Nassau Huiswerkbegeleiding helpt leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs bij het indelen, plannen en uitvoeren van het huiswerk.

  • Met praktische tips leren leerlingen:
  • hun huiswerk beter in te delen
  • op welke manier ze efficiënt kunnen leren
  • hoe ze zich beter kunnen concentreren
  • op welke manier ze zich gericht op toetsen kunnen voorbereiden

Leerlingen kunnen tijdens het maken van het huiswerk met alle vragen terecht bij de begeleiders van Nassau Huiswerkbegeleiding. Ze krijgen hulp bij lastige vraagstukken, extra uitleg bij moeilijke stof en ze worden altijd overhoord. Aan het eind van de middag is hun huiswerk af.

Daarnaast biedt Nassau Huiswerkbegeleiding extra aandacht aan spelling, samenvatten en begrijpend lezen.